Průhonický park

 Obchodní a zábavní zóna Průhonice-Čestlice:  AKTUALITY  •  SEZNAM OBCHODŮ  •  MAPA  •  AKČNÍ NABÍDKY  •  SOUTĚŽE  •  ČLÁNKY

Otevírací doba parku:

leden
8.00 - 17.00 hod
únor
8.00 - 17.00 hod
březen
7.00 - 18.00 hod
duben
7.00 - 19.00 hod
květen
7.00 - 20.00 hod
červen
7.00 - 20.00 hod
červenec
7.00 - 20.00 hod
srpen
7.00 - 20.00 hod
září
7.00 - 20.00 hod
říjen
7.00 - 20.00 hod
listopad
7.00 - 20.00 hod
prosinec
7.00 - 19.00 hod


Průhonický park patří mezi památky světového kulturního dědictví UNESCO

Průhonický park je jeden z nejvýznamnějších zámeckých parků v Česku. Od roku 2010 je Národní kulturní památkou. Park a jeho sbírky rostlin byly zapsány v Seznamu světového dědictví UNESCO. Park Průhonice představuje vrcholné dílo českého přírodně-krajinářského slohu. 

Historie zámeckého parku začala již v roce 1885, kdy začal hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca realizovat svou představu přírodně-krajinářského parku. Hraběte tehdy očarovalo členité a malebné údolí potoka Botiče. Postupně se mu podařilo přikoupit další pozemky a zvětšit původní rozlohu parku až na stávajících 220 ha. Rozšířením ploch rybníků, vybudováním jezů a přepadů vytvořil i zdařilé vodní dílo. S neobyčejným citem byl prováděn výběr a výsadba rostlin, pečlivě byly vybírány průhledy na zámek, bylo zbudováno rozsáhlé alpinum. Park zároveň představuje významnou sbírku rostlin a kromě hodnoty estetické má i vysokou hodnotu vědeckou.

Nejstarší památkou průhonického parku je románský kostelík Narození Panny Marie, vysvěcený již v r. 1187.