Průhonický park

 Obchodní a zábavní zóna Průhonice-Čestlice:  AKTUALITY  •  SEZNAM OBCHODŮ  •  MAPA  •  AKČNÍ NABÍDKY  •  SOUTĚŽE  •  ČLÁNKY

Otevírací doba parku:

leden
8.00 - 17.00 hod
únor
8.00 - 17.00 hod
březen
7.00 - 18.00 hod
duben
7.00 - 19.00 hod
květen
7.00 - 20.00 hod
červen
7.00 - 20.00 hod
červenec
7.00 - 20.00 hod
srpen
7.00 - 20.00 hod
září
7.00 - 20.00 hod
říjen
7.00 - 20.00 hod
listopad
7.00 - 20.00 hod
prosinec
7.00 - 19.00 hod


Návštěvní řád - v parku není dovoleno:

 • vstupovat mimo cest do porostů, luk a do míst se zákazem vstupu
 • volné pobíhání psů
 • chytání ryb
 • koupání, lyžování, sáňkování a bruslení
 • jezdit na koni a s koňskými povozy
 • jezdit na kole
 • poškozovat a zcizovat vybavenost parku a objekty
 • znečišťovat park, hlučně se chovat, tábořit
 • vjíždět veškerými vozidly
 • poškozovat a zcizovat rostliny
 • rušit a lovit živočichy
 • manipulovat s vodohospodářskými zařízeními
 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
 • bez povolení fotografovat a filmovat pro komerční účely
 • provádět jakoukoli další činnost vedoucí k poškození parku